Fractieplanning

We publiceren op deze pagina onze planning, zodat jij eventueel een keer een maand met de fractie Volt Enschede mee kunt lopen! Onderaan deze pagina vind je meer informatie over onze werkwijze.

In Enschede hebben we op maandagavond raads- of commissievergaderingen en op dinsdagavond stadsdeelcommissievergaderingen. De fractie van Volt vergadert zelf op woensdagavond. Bijna alles in de lokale politiek is in de avond omdat die politiek voor de meeste raadsleden een nevenfunctie is. Ze zijn overdag dus vaak aan het werk.

Een maand meelopen?

Wij denken dat we jou in een maand kunnen laten ervaren hoe het is om in de gemeenteraad te zitten. We merken dat het vaak lastig is voor mensen om op een waardevolle manier met ons mee te denken als ze eigenlijk niet precies weten hoe de gemeenteraad werkt en wat onze rol is. Deze maand zul je veel leren, maar is ook hét moment waarop jij ons vanuit jouw frisse perspectief tips en feedback kunt geven over hoe wij ons werk doen.

Een maand meelopen begint bij de planningsvergadering, onze eerste vergadering in een cyclus, en eindigt bij de raadsvergadering.

De planning

Dit schema is dus vooral zodat je kunt kijken welke maand je eventueel mee zou willen lopen. Zo kun je belangrijke data alvast ver van tevoren in je agenda zetten! Deze planning is gemaakt op 26 maart, en bij de planningsvergadering van 15 mei zullen er weer dingen veranderen!

Datum Dag Tijd Locatie Type Titel / onderwerp
26 maart 2024 dinsdag 19:30 – 22:00 Burgerweeshuis, Deventer Werkbezoek Bijpraatsessie Natuur en Milieu
26 maart 2024 dinsdag Commissievergadering Zuid
Bestemmingsplan Usselerweg
Bestemmingsplan Recreatiepark Rutbeek
26 maart 2024 dinsdag 17:00 – 19:00 Stadhuis Fractievergadering: Planningsvergadering Planning tot 13 mei
27 maart 2024 woensdag 19:00 – 22:00? Euregio-gebouw Evenement vanuit ons Journalistiek over grenzen (Erik organiseert)
28 maart 2024 donderdag 19:30 – 21:30 Bibliotheek Pijpenstraat Werkbezoek Pakhuis Oost (Erik spreekt)
28 maart 2024 donderdag 20.00-21.00 online Volt maand. volksvert. bijeenkomst Voorlopige datum (laaste donderdag)
30 maart 2024 zaterdag 10:15 – 11:30 Oosterbegraafplaats Werkbezoek Herdenking bevrijding Enschede
31 maart 2024 zondag 19:45 – 22:00 Selimiye Moskee Werkbezoek Iftar Maaltijd
2 april 2024 dinsdag 19.30 – 22.30 Commissievergadering Centrum
Informeel gesprek inzake parkeerdrukte
Informerend: stadsdeelagenda Centrum
Oordeelsvormend: Regeling Duurzame Mobiliteit – Linda & Erik
Informerend: Jaarplan Actieplan Binnenstad”
3 april 2024 woensdag 21:00 – 22:00 Veszaktheater Pakhuis Oost Lezing Landart Kunstenaar Paul de Kort
5 april 2024 vrijdag 10:00 – 17:00 Rotterdam Dag van de raad – NvR
5 april 2024 vrijdag 13:00 – 15:00 Kamer 77 Workshop Vrouwen in de politiek
5 april 2024 vrijdag 18:30 – 22:30 Stork Werkbezoek Maaltijdgesprek cultuur sensitief dementiezorg
6 april 2024 zaterdag Hele dag Brussel Volt Europese campagne kickoff (Erik organiseert)
6 april 2024 zaterdag 16:30 – 23:00 ? Werkbezoek Boosterfestival
7 april 2024 zondag Hele dag Brussel Volt Europese campagne kickoff (Erik organiseert)
8 april 2024 maandag 14:00 – 15:00 Kamer 51 Inloopbijeenkomst Kaliber en Concordia
8 april 2024 maandag 15:00 – 17:00 Kamer 51 Meedenksessie Begroting en organisatie in balans
8 april 2024 maandag 15:00 – 16:00 Kamer 53a Inloopbijeenkomst Waardevol oud worden in Enschede
8 april 2024 maandag 16:00 – 17:00 Kamer 53a Inloopbijeenkomst A35 Duurzaamheidsroute
8 april 2024 maandag 16:30 – 17:30 Kamer 77 Rekeningencommissie Extra rekeningencommissie
8 april 2024 maandag Flexavond
9 april 2024 dinsdag 17:00 – 21:30 Kamer 93 Heisessie Raad en College
10 april 2024 woensdag 17:30 – 18:30 Stadhuis Fractievergadering
10 april 2024 woensdag 17:00 – 17:30 Stadhuis Bestuur stichting fractie Financiën kwartaal 1 2024
10 april 2024 woensdag 19:00 – 21:00 Humanitas Werkbezoek Winternachtopvang bij Humanitas
13 april 2024 zaterdag 19:30 – 22:30 Stadhuis Inspiratiesessie Nachtvisie Enschede
15 april 2024 maandag 14:00 – 15:00 Kamer 53a Inloopbijeenkomst Inkoopverslag 2023
15 april 2024 maandag 15:00 – 16:00 Kamer 53a Inloopbijeenkomst Host City
15 april 2024 maandag 15:00 – 16:00 Kamer 51 Inloopbijeenkomst Situatie Bibliotheken 2026
15 april 2024 maandag 16:00 – 17:00 Kamer 51 Inloopbijeenkomst Cromhoff
15 april 2024 maandag 16:00 – 17:00 Kamer 53a Inloopbijeenkomst Broedplaatsen
15 april 2024 maandag Commissievergadering Bestuur & Middelen
Bespreekstukken:
Toestemming gemeenteraad wijziging GR Veiligheidsregio Twente
15 april 2024 maandag Commissievergadering Sociaal
Bespreekstukken:
Ontwikkelingenbrief en kaders begroting 2025 GR Samen Twente – Linda
Wijziging verordening adviesraad voor het sociaal domein 2024 – Oscar
16 april 2024 dinsdag 19.30-22.30 ergens in Noord Commissievergadering Noord
Bespreekstukken:
Nog leeg tijdens planningsvergadering 26-3-2024
17 april 2024 woensdag 9:00 – 17:00 Münster Werkbezoek Euregio digital summit 2024 ( https://digital-summit.eu/ )
17 april 2024 woensdag 18:00 – 20.00 Stadhuis Fractievergadering
18 april 2024 donderdag 9:45 – 17:00 Spinnerij Oosterveld Werkbezoek Klimaatsessie Euregio
18 april 2024 donderdag 19:00 – 22:00 Volt Enschede Politieke Avond Eerste keer – kennismaking en ophalen
20 april 2024 zaterdag Hele dag Volt Symposium toekomst van Europa (Maastricht)
21 april 2024 zondag Hele dag Volt Symposium toekomst van Europa (Maastricht) – Erik dagvoorzitter
21 april 2024 zondag Themadag Dag van de aarde (earth day)
22 april 2024 maandag 14:00 – 16:00 Inloopbijeenkomst Uitvoering WMO en Participatiewet
22 april 2024 maandag 16:00 – 18:00 Commissievergadering Rekeningencommissie
22 april 2024 maandag 16:00 – 17:00 Inloopbijeenkomst Evaluatie verkiezingen
22 april 2024 maandag Commissievergadering EWIO
22 april 2024 maandag Commissievergadering Fysiek
Bespreekstukken:
Geactualiseerde brief sturing op de woningmarkt – Linda
Pilot tiny houses – Linda
Programmering wind – Erik
23 april 2024 dinsdag Commissievergadering Oost
23 april 2024 dinsdag 18:00 – 19:00 Commissievergadering Centrum (optioneel)
24 april 2024 woensdag 18:00 – 20:00 Stadhuis Fractievergadering Tussenvergadering
25 april 2024 donderdag Volt maand. volksvert. bijeenkomst Voorlopige datum (laaste donderdag)
25 april 2024 donderdag 19:30 – 22:00 Almelo, Bibliotheek Werkbezoek Pakhuis Oost Energiemaatschappijen
26 april 2024 vrijdag Start meireces tot 13 mei
28 april 2024 Omnisport Apeldoorn Volt congres
28 april 2024 Brussel Volt event Digitale Zaken
4 mei 2024 zaterdag Volkspark Themadag Dodenherdenking
8 mei 2024 woensdag 18:00 – 21:00 Stadhuis Fractievergadering: Voorbereidingsvergadering Voorbereiding voor 13 mei
9 mei 2024 donderdag Themadag Dag van Europa, Volt evenementen overal en nergens
13 mei 2024 maandag Themadag Herdenking vuurwerkramp
13 mei 2024 maandag Raadsvergadering Raadsvergadering bespreekstukken

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan en instemmen met opleggen maatwerkvoorschrift Usselerrietweg 46-50 – Linda
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Recreatiepark Rutbeek – Linda
Ontbinding Stichting Parkmanagement Euregio Bedrijvenpark – Oscar
Toestemming gemeenteraad wijziging GR Veiligheidsregio Twente – Erik
Wijziging verordening adviesraad voor het sociaal domein 2024 – Oscar
14 mei 2024 dinsdag Commissievergadering West
15 mei 2024 woensdag 16:00 Euregio vergadering Commissie 'Wetenschap & Arbeidsmarkt'
15 mei 2024 woensdag 18:00 – 21:00 Stadhuis Fractievergadering: Planningsvergadering Planning tot 10 juni
21 mei 2024 dinsdag Commissievergadering Zuid
22 mei 2024 woensdag 18:00 – 20:00 Stadhuis Fractievergadering
24 mei 2024 vrijdag Werkbezoek Batavierenrace met team Münster (Volt e.a.)
27 mei 2024 maandag Commissievergadering Bestuur & Middelen
27 mei 2024 maandag Commissievergadering Sociaal
28 mei 2024 dinsdag Commissievergadering Centrum
29 mei 2024 woensdag 18:00 – 20:00 Stadhuis Fractievergadering
30 mei 2024 donderdag Volt maand. volksvert. bijeenkomst Voorlopige datum (laaste donderdag)
1 juni 2024 zaterdag Campagne Volt Laatste weekend voor Europese Verkiezingen
2 juni 2024 zondag Campagne Volt Laatste weekend voor Europese Verkiezingen
3 juni 2024 maandag Commissievergadering Bestuur & Middelen
4 juni 2024 dinsdag Commissievergadering Noord
5 juni 2024 woensdag Themadag Wereldmilieudag
5 juni 2024 woensdag 18:00 – 21:00 Stadhuis Fractievergadering: Voorbereidingsvergadering Voorbereiding op 10 juni
6 juni 2024 donderdag Volt EUROPESE VERKIEZINGEN (samenkomen!)
9 juni 2024 zondag Fractievergadering: Reactief
10 juni 2024 maandag Raadsvergadering
11 juni 2024 dinsdag Commissievergadering Oost
12 juni 2024 woensdag 18:00 – 21:00 Stadhuis Fractievergadering: Planningsvergadering Planning tot 16 juli
13 juni 2024 donderdag Volt thema-avond
15 juni 2024 zaterdag Themadag Herdenking Aramese genocide
17 juni 2024 maandag Commissievergadering EWIO
17 juni 2024 maandag Commissievergadering Fysiek
18 juni 2024 dinsdag Commissievergadering West
19 juni 2024 woensdag 18:00 – 20:00 Stadhuis Fractievergadering
20 juni 2024 donderdag Themadag Wereldvluchtelingendag
21 juni 2024 vrijdag 15:30 Euregio vergadering Euregioraad
24 juni 2024 maandag Flexavond Motiemarkt
25 juni 2024 dinsdag Commissievergadering Zuid
26 juni 2024 woensdag 18:00 – 21:00 Stadhuis Fractievergadering: Voorbereidingsvergadering Voorbereiding voor 1 juli
27 juni 2024 donderdag Volt maand. volksvert. bijeenkomst Voorlopige datum (laaste donderdag)
28 juni 2024 vrijdag Sportpark Bult-erve Glanerbrug Volt grensevenement Border ball
29 juni 2024 zaterdag Sportpark Bult-erve Glanerbrug Volt grensevenement Border ball
29 juni 2024 zaterdag Themadag Veteranendag NL
30 juni 2024 zondag Sportpark Bult-erve Glanerbrug Volt grensevenement Border ball
1 juli 2024 maandag Themadag Keti Koti
1 juli 2024 maandag Raadsvergadering
2 juli 2024 dinsdag Commissievergadering Centrum
3 juli 2024 woensdag 18:00 – 21:00 Stadhuis Fractievergadering
3 juli 2024 woensdag 21:00 Stadhuis Bestuur stichting fractie Financiën kwartaal 2 2024
8 juli 2024 maandag Commissievergadering Bestuur & Middelen
9 juli 2024 dinsdag Commissievergadering Bestuur & Middelen
10 juli 2024 woensdag 18:00 – 21:00 Stadhuis Fractievergadering: Voorbereidingsvergadering Voorbereiding op 15 & 16 juli
11 juli 2024 donderdag Volt thema-avond
14 juli 2024 zondag Fractievergadering: Reactief
15 juli 2024 maandag Raadsvergadering
16 juli 2024 dinsdag Raadsvergadering
25 juli 2024 donderdag Volt maand. volksvert. bijeenkomst Voorlopige datum (laaste donderdag)
31 juli 2024 woensdag 18:00 – 20:00 Stadhuis Fractievergadering
2 augustus 2024 vrijdag Themadag 2023 was dit Earth Overshoot Day
8 augustus 2024 donderdag Volt thema-avond
8 september 2024 zondag Themadag Half jaar na Internationale Vrouwendag (nu wel sprekers)
10 september 2024 dinsdag Themadag Dag ter voorkoming van zelfdoding
11 september 2024 woensdag 18:00 – 21:00 Stadhuis Fractievergadering: Planningsvergadering Planning tot 7 oktober
12 september 2024 donderdag Volt thema-avond
16 september 2024 maandag Themadag Herdening Mahsa Amini (Iran)
16 september 2024 maandag Flexavond
17 september 2024 dinsdag Commissievergadering Noord
18 september 2024 woensdag 18:00 – 20:00 Stadhuis Fractievergadering
19 september 2024 donderdag 9:00 – 18:00 Euregio vergadering Gezamenlijke commissievergadering
23 september 2024 maandag Commissievergadering Bestuur & Middelen
23 september 2024 maandag Commissievergadering Sociaal
24 september 2024 dinsdag Commissievergadering Oost
25 september 2024 woensdag 18:00 – 20:00 Stadhuis Fractievergadering
26 september 2024 donderdag Krefeld Werkbezoek Grenslandconferentie NL-NRW
26 september 2024 donderdag Volt maand. volksvert. bijeenkomst Voorlopige datum (laaste donderdag)
28 september 2024 zaterdag Themadag Burendag
30 september 2024 maandag Commissievergadering EWIO
30 september 2024 maandag Commissievergadering Fysiek
1 oktober 2024 dinsdag Commissievergadering West
2 oktober 2024 woensdag 18:00 – 21:00 Stadhuis Fractievergadering: Voorbereidingsvergadering Voorbereiding op 7 oktober
4 oktober 2024 vrijdag Themadag Dierendag
6 oktober 2024 zondag Fractievergadering: Reactief
7 oktober 2024 maandag Raadsvergadering
8 oktober 2024 dinsdag Commissievergadering Zuid
9 oktober 2024 woensdag 18:00 – 21:00 Stadhuis Fractievergadering: Planningsvergadering
10 oktober 2024 donderdag Volt thema-avond
14 oktober 2024 maandag Commissievergadering Bestuur & Middelen
14 oktober 2024 maandag Commissievergadering Sociaal
15 oktober 2024 dinsdag Commissievergadering Centrum
16 oktober 2024 woensdag 18:00 – 20:00 Stadhuis Fractievergadering
21 oktober 2024 maandag Commissievergadering EWIO
21 oktober 2024 maandag Commissievergadering Fysiek
22 oktober 2024 dinsdag Commissievergadering Noord
23 oktober 2024 woensdag 18:00 – 20:00 Stadhuis Fractievergadering
30 oktober 2024 woensdag 18:00 – 20:00 Stadhuis Fractievergadering
31 oktober 2024 donderdag Volt maand. volksvert. bijeenkomst Voorlopige datum (laaste donderdag)
4 november 2024 maandag Commissievergadering Bestuur & Middelen
5 november 2024 dinsdag Commissievergadering Bestuur & Middelen
6 november 2024 woensdag 18:00 – 21:00 Stadhuis Fractievergadering: Voorbereidingsvergadering
10 november 2024 zondag Fractievergadering: Reactief
11 november 2024 maandag Raadsvergadering
12 november 2024 dinsdag Raadsvergadering
13 november 2024 woensdag 18:00 – 21:00 Stadhuis Fractievergadering: Planningsvergadering Planning tot 17 december
14 november 2024 donderdag Volt thema-avond
18 november 2024 maandag Flexavond
19 november 2024 dinsdag Commissievergadering Oost
20 november 2024 woensdag 18:00 – 20:00 Stadhuis Fractievergadering
25 november 2024 maandag Commissievergadering Bestuur & Middelen
25 november 2024 maandag Commissievergadering Sociaal
26 november 2024 dinsdag Commissievergadering West
27 november 2024 woensdag 18:00 – 20:00 Stadhuis Fractievergadering
28 november 2024 donderdag Volt maand. volksvert. bijeenkomst Voorlopige datum (laaste donderdag)
29 november 2024 vrijdag 15:30 Euregio vergadering Euregioraad
2 december 2024 maandag Commissievergadering EWIO
2 december 2024 maandag Commissievergadering Fysiek
3 december 2024 dinsdag Commissievergadering Zuid
4 december 2024 woensdag 18:00 – 20:00 Stadhuis Fractievergadering: Voorbereidingsvergadering Voorbereiding op 9 december
8 december 2024 zondag Fractievergadering: Reactief
9 december 2024 maandag Raadsvergadering
10 december 2024 dinsdag Themadag Dag van de rechten van de mens
10 december 2024 dinsdag Commissievergadering Centrum
11 december 2024 woensdag 18:00 – 20:00 Stadhuis Fractievergadering: Voorbereidingsvergadering Voorbereiding op 16 december
12 december 2024 donderdag Volt thema-avond
15 december 2024 zondag Fractievergadering: Reactief
16 december 2024 maandag Raadsvergadering
17 december 2024 dinsdag Commissievergadering Noord
26 december 2024 donderdag Volt maand. volksvert. bijeenkomst Voorlopige datum (laaste donderdag)
12 februari 2025 woensdag 16:00 Euregio vergadering Commissie 'Wetenschap & Arbeidsmarkt'
28 maart 2025 vrijdag 15:30 Euregio vergadering Euregioraad

Over onze werkwijze

In dit overzicht staan: 1) Onze geplande fractievergaderingen 2) De data van de raads- en commissievergaderingen die al bekend zijn. Het meest up-to-date overzicht daarvan is te vinden op deze pagina van ons raadsinformatiesysteem.

De gemeenteraad in Enschede heeft een cyclus van één maand. Daarom werken wij als fractie ook in een cyclus van één maand, met twee belangrijke fractievergaderingen.

Onze planningsvergadering is de eerste fractievergadering na een raadsvergadering, waarin we binnen onze fractie alle bijeenkomsten en inhoudelijke dossiers voor de komende maand plannen en verdelen.

Onze voorbereidingsvergadering is de laatste fractievergadering voor een raadsvergadering waarin we intern debatteren over de agendapunten van die raadsvergadering.

We verdelen alle inhoudelijke onderwerpen tussen Oscar, Linda en Erik. Zo is er altijd één fractielid portefeuillehouder bij een onderwerp. Bij die voorbereidingsvergadering bespreken we ook de eventuele stemadviezen, spreekteksten, moties en amendementen van deze portefeuillehouder.

We zien je graag een keer!

Volt Enschede heeft de ambitie om te laten zien dat je met een stem op Volt een hardwerkende fractie krijgt die zich inzet voor Enschede. En wat wij kunnen bereiken staat of valt met hoeveel mensen onze fractie ondersteunen. Ook daarom zijn we erg blij als je een maand zou willen meelopen om te kijken of het wat voor jou is!

Ben je geïnteresseerd? Spreek ons dan aan op één van de evenementen van Volt!