Wie zijn wij?

Ons team bestaat uit Erik Kemp en Linda Wissink (raadsleden), Oscar Escobosa Bosman (fractievertegenwoordiger) en twee mooie mensen die ons elke week helpen: Luc Blokhuis en Maarten Laponder. Hieronder vind je over iedereen een kort stukje!

Foto Erik KempFoto Linda WissinkFoto Oscar Escobosa BosmanFoto Luc BlokhuisFoto Maarten Laponder

Erik Kemp

Foto Erik Kemp Erik vindt dat er veel beter kan in de samenleving. Vooral op het gebied van ongelijkheid, Digitale Zaken en klimaatontwrichting. Om onderdeel te worden van die gewenste veranderingen heeft hij zich kandidaat gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Erik is nu fractievoorzitter van de Volt-fractie. Hij houdt van boeken lezen, podcasts luisteren en hardlopen en heeft een zwak voor filosofie. Als raadslid is hij nu meer bezig om de afstand tussen inwoners en overheid verkleinen, dan lange stukken tekst te lezen. Elke keuze die je maakt is politiek, dus politiek vindt juist ook buíten de instituties plaats!

Erik's pagina op de site van Enschede,

Linda Wissink

Foto Linda Wissink Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is Linda verkozen tot raadslid namens Volt. Ze is als senior onderwijskundig adviseur bij Saxion gewend aan het doorspitten van stapels documenten, iets wat goed van pas komt in de raad! Reizen, fotograferen en zeilen zijn haar favoriete hobby's. Ze zit namens de Volt-fractie in de stadsdeelcommissies Zuid en Centrum. In het centrum is ook waar ze al 37 jaar woont.

Linda's pagina op de site van Enschede

Oscar Escobosa Bosman

Foto Oscar Escobosa Bosman Door zijn derde plek op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen greep Oscar net naast een zetel in de gemeenteraad. Toch zet hij zich nu in voor de gemeente, maar nu als fractievertegenwoordiger namens de fractie van Volt Enschede. Hij is de woordvoerder in de stadsdeelcommissies Oost en West, maar ook bij de kamer Sociaal is hij regelmatig te vinden om het over zijn sociale portefeuilles te hebben. In het dagelijkse leven is Oscar IT-consultant, in de vrije tijd die hij overhoudt is hij wel eens bij een pubquiz te vinden of achter zijn Nintendo Switch.

Oscar's pagina op de site van Enschede

Luc Blokhuis

Foto Luc Blokhuis In het begin van 2021 is Luc lid geworden van Volt, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen vertegenwoordigde hij de vijfde plek op de lijst. Na de verkiezingen vervult Luc een functie als ‘chief’ en fractie-ondersteuner. In het dagelijkse leven is hij werkzaam als opticien in Goor, als ondernemer door het ontwikkelen en beheren van websites, of als barhoofd bij FC Twente. In de tijd daarnaast houdt hij van darten, wielrennen en zingen in een koor.

Wil je Luc wat laten weten? Stuur 'm een mailtje!

Maarten Laponder

Foto Maarten Laponder Maarten is op verschillende terreinen ervaringsdeskundige. Met zijn ervaring als projectleider en functioneel beheerder in de ICT ondersteunt Maarten de fractie met het ontwikkelen van werk- en vergaderprocessen. Met zijn ervaring als investeerder in vastgoed brengt Maarten kennis en ervaring mee die handig is bij de beoordeling van vastgoedontwikkeling en bouwbesluiten, omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, etc. Als ervaringsdeskundige in schuldenproblematiek helpt Maarten de fractie o.a. met meer inzicht in de wereld van armoede, schuldenproblematiek en wat je als inwoner van Enschede ervaart als je hierover in aanraking komt met de gemeente. Hij is mantelzorger voor jongeren met complexe psychosociale problemen en heeft ervaring met de uitdagingen en mogelijkheden voor dak- en thuislozen in Enschede. Maarten zijn speerpunt is deliberatieve democratie. Wil je contact met Maarten over een van deze onderwerpen? Stuur 'm een mailtje!